Bring Innovation from Vietnam to the World!
/images/socialite.jpg


GIT best practice

Ngày nay, trong quá trình làm việc nhóm trong 1 dự án code thì GIT là 1 công cụ không thể thiếu được. GIT giúp từng cá nhân theo dõi, phát triển từng chức năng riêng biệt. Đồng thời, GIT...

/images/block-proc-lambda.jpg


Proc, Lambda và Block in Ruby

Hôm nay tôi xin giới thiệu về Anonymous Functions như là Proc, Lambda, Blocks để thấy rõ về tính Callable và Runable của Objects trong Ruby.

/images/chimen.png


VIM - awesome editor for rails

VIM là 1 công cụ soạn thảo tuyệt vời cho rails. VIM cung cấp khả năng tùy biến cao theo thói quen của người dùng giúp tăng tốc độ soạn thảo cho lập trình viên.

/images/ruby-on-rails.png


Giới thiệu module Rails Concern

Giới thiệu về module Concern của Rails. Một module rất đơn giản nhưng đôi khi rất hữu dụng khi refactor các phần code dùng chung của model.

/images/rack-logo.png


Rails on Rack

Tiếp theo bài giới thiệu về Ruby Rack trước, bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích ứng dụng của Rack trong Rails.

/images/rack-logo.png


Giới thiệu Ruby Rack

Nếu đã từng lập trình web với Ruby, bạn đã làm việc với Rack. Có thể nói Rack chính là nền tảng cho các web framework của Ruby. Từ Sinatra, Rails, đến các framework gần đây như Lotus đều dựa...


Subscribe via RSS